برنامه زمانبندی کنفرانس

برنامه زمان بندی نوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی (14-16 شهریور ماه 1396)

شروع پذیرش از ساعت 7:30 صبح، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

مرکز همایش های حکمت

سه شنبه 14 شهریور 1396 (سالن حکمت)

صبح

8:15 10:30

مراسم افتتاحیه

10:30 11:30

پذیرایی

 

11:30 12:10

سخنرانی جناب آقای دکتر پورامینی

 

 

12:10 14:00

نماز و نهار

 

14:00 14:40

سخنرانی جناب آقای دکتر باقرزاده

14:40 15:20

سخنرانی سرکار خانم دکتر شاه آبادی

15:30 16:20

ارائه پوستر (Section A) و پذیرایی

 

 

 

کارگاه آموزشی (15:20 17:00)

16:20 16:40

سخنرانی سرکار خانم ساره پذیرش

 

کارگاه آموزشی - HPLC

16:40 17:00

سخنرانی سرکار خانم فاطمه اخلاقی باقرجری

 


 

چهار شنبه 15 شهریور 1396 (سالن حکمت)

8:30 9:10

سخنرانی جناب آقای دکتر زکوی

9:10 9:50

سخنرانی جناب آقای دکتر صالح زاده

9:50 10:30

سخنرانی جناب آقای دکتر عباسی

10:30 11:20

ارائه پوستر (Section B) و پذیرایی

 

11:20 12:00

سخنرانی جناب آقای دکتر رضایی والا

 

کارگاه آموزشی 10:30 12:40

12:00 12:20

سخنرانی سرکار خانم آویده خضرایی

کارگاه آموزشی شیمی محاسباتی (جلسه اول)

کارگاه آموزشی SPM

کارگاه آموزشی LC-MS

12:20 12:40

سخنرانی سرکار خانم معصومه محمودآبادی

 

12:40 14:00

نماز و نهار

 

14:00 14:40

سخنرانی جناب آقای دکتر رضایی فرد

14:40 15:20

سخنرانی جناب آقای دکتر غیاثی

15:20 16:20

ارائه پوستر (Section C) و پذیرایی

 

 

کارگاه آموزشی 15:20- 17:00

16:20 16:40

سخنرانی سرکارخانم محبوبه جمشیدی سمیرمی

کارگاه آموزشی شیمی محاسباتی (جلسه دوم)

 

کارگاه آموزشی SEM

 

16:40 -17:00

سخنرانی سرکارخانم خانم مژگان باباقصاب ها


 

پنج شنبه 16 شهریور 1396 (سالن حکمت)

 

8:30 9:10

سخنرانی سرکار خانم دکتر تجردی

9:10 9:50

سخنرانی جناب آقای دکتر مصباح

9:50 10:10

سخنرانی سرکارخانم ریحانه کاوه

10:10 11:10

ارائه پوستر (Section D) و پذیرایی

 

11:10 11:50

سخنرانی سرکار خانم دکتر خاتمیان

 

11:50 12:30

مراسم اختتامیه

12:30 15:00

نماز و نهار

14:00 16:00

ارائه گواهی شرکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی

 

 



حامیان IICC19: