آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی (بصورت حجمی)

 آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای انجام امور خدماتی (بصورت حجمی)

 

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در نظر دارد انجام امور خدماتی شامل نظافت ، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی از طریق مناقصه به یکی از شرکتهای معتبر واگـــذار نماید. از متقاضیان دعـوت می شود جهت دریـافت اسنـاد مناقصه از تـاریخ 99/06/16 لغایت 99/06/25 با مراجعه حضوری یا از طریق سایت پژوهشگاه اقدام و پیشنهادات تکمیلی خود را حداکثر تا تاریخ 99/07/05 به دبیرخانه پژوهشگاه تحویل نمایند.(هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد)

آدرس پـژوهشگـاه واقـــع در کیلومتر 17 اتـــوبان تــهران- کـرج- بــلوار پـــژوهش، پــژوهـشگــاه شیــمی و مهنــدســی شیمــی ایـــران می باشد

تلفـن 44787764 ، 40 - 44787720 - 021

اسناد مناقصه

اسناد مناقصه عمومي

برگ پيشنهاد قيمت

آگهي مناقصه عمومي

آگهي مناقصه

آناليز 99

متمم1

شرايط مناقصه

قرارداد


تاریخ ایجاد: یکشنبه 16 شهريور 1399
تاریخ انتشار: سه شنبه 18 شهريور 1399
تعداد بازدید: 149


سامانه های پژوهشگاه

تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:149
کاربران حاضر:1472